Làm thế nào một máy photocopy có thể giúp bạn Với 5 nhiệm vụ cùng một lúc!

Máy photocopy không còn chỉ là về làm bản sao nữa. Với những tiến bộ công nghệ như là máy in và máy photo bây giờ có thể làm được nhiều hơn so với những gì đã có. Máy văn phòng đa chức năng có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này sẽ bao gồm in ấn , copy , fax , ràng buộc và quét. Những lý do cho tất thảy các nhiệm vụ này được đưa vào một máy bao gồm tăng công hiệu và ít không gian cần thiết.

1. In ấn

Kể từ những năm 1960 người dân đã được sử dụng máy in để tạo ra các tài liệu tại nơi làm việc. Ngày nay có rất nhiều loại khác nhau của máy in , bạn có thể nhận được từ máy in laser máy in phun mực. Đương nhiên những người đa chức năng cũng có sẵn cho phép bạn làm nhiều hơn chỉ cần in. Đương nhiên bạn sẽ muốn làm cho vững chắc rằng bạn có nhu cầu in ấn. Máy đa chức năng sẽ có sẵn với in màu và in đơn sắc.

2. Sao chép

Máy photocopy là những máy tính mà công chúng nói chung sẽ liên kết để thực sự xác thực. Tuy nhiên , bây giờ bạn có thể nhận được các máy mà làm nhiều hơn so với bản sao đơn giản. Scaling bản là một cái gì đó máy photocopy hiện đại nhất có thể làm được. Để làm điều này các máy thực sự xác thực sẽ đã xây dựng được thiết lập cho phép bạn thiết lập các kích thước của trang web mà bạn muốn thực sự xác thực trên. Điều này có thể nao núng từ A4 đến A1. Máy photocopy nhiều cũng sẽ có thể lật trang để sử dụng cả hai mặt của trang.

3. Fax

Có một điện thoại đó cũng là một máy fax là một cái gì đó mà hầu hết các công ty sử dụng để có. Sự tình này là nếu có ai đó đã thực hiện một cuộc gọi điện thoại và một người khác đã phải gửi một bản fax một đã phải chờ đợi. Có một máy photo cũ đó cũng là một máy fax và một số option khác. Các máy này sẽ được kết nối với đường dây điện thoại nhưng không phải là điện thoại kinh doanh. Điều này có nghĩa rằng ai đó có thể gửi fax trong lúc một người nào khác trên điện thoại với một người khác.

4. Binding

Trong các cơ quan đó để tạo ra các tài liệu bị ràng buộc một máy tính ràng buộc là một cái gì đó để xem xét. Tuy nhiên , không phải tất thảy các văn phòng sẽ có không gian để có một máy tính ràng buộc. Máy photocopy E Studio 453 đa chức năng khăng khăng sẽ đi kèm với một cơ sở ràng buộc trong họ. Điều này có thể rất bổ ích khi in ấn được thực hiện các ràng buộc có thể được thực hiện. Ngoài ra sẽ không có nhu cầu thêm không gian cho các máy tính ràng buộc. Rất nhiều các chức năng ràng buộc sẽ được để liên kết vòng trông chuyên nghiệp , nhưng không khó để làm.

5. Quét

Trong quét tuổi công nghệ ngày nay là một cái gì đó mà các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ về. Nhiều công ty tìm thấy nó dễ dàng hơn để làm nhiệm vụ trực tuyến khăng khăng và giao tiếp thông qua email. Điều này là khi bạn sẽ cần một máy đa chức năng có một cơ sở quét. Với thiết bị này , bạn có thể quét các tài liệu cần phải được gửi qua email cho công chúng. Bạn cũng có thể quét các tài liệu cần phải được cất giữ nhưng bạn không thể hạn chế bản gốc trên cơ sở.

5 nhiệm vụ cùng một lúc là một cái gì đó mà hầu hết các máy photocopy đa chức năng có thể xử lý. In ấn , copy , fax , ràng buộc và quét các nhiệm vụ năm có thể được thực hiện với một máy. Đương nhiên bạn cần để đảm bảo rằng máy bạn muốn mua có tất thảy các tính năng này.

Tham gia bình luận