1. Bảo dưỡng, vệ sinh bộ phận quang học và bộ phận làm mát quang học
– Làm sạch kính, bụi trên bề mặt gương
– Kiểm tra, vệ sinh thấu kính.
– Làm sạch bộ phận quạt, lọc gió.
2. Bảo dưỡng, vệ sinh bộ phận kéo giấy.
– Lau chùi bánh cao su cuốn giấy.
– Kiểm tra, bảo dưỡng bạc trục kéo giấy, vệ sinh bộ phận cảm biến giấy.
3. Hệ thống truyền động.
– Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống bánh răng.
-. Bảo dưỡng các đầu bạc, trục
4. Hệ thống lô sấy
-Vệ sinh lẫy tách giấy
-Vệ sinh lô ép và lô sấy
-Vệ sinh thăm nhiệt
-Kiểm tra vòng bi lô sấy
-Vệ sinh trục lau lô ép
5. Bộ phận trống và gạt mực
-Kiểm tra vệ sinh các đèn xóa vùng, xóa điện tích
-Vệ sinh gạt mực, lẫy tách giấy dưới trống.
6. Cụm từ
-Kiểm tra mực trong ống
-Kiểm tra hệ thống bánh răng cụm từ
-Lọc từ
7. Hệ thống cao áp
-Vệ sinh hệ thống cao áp
-Xử lý các trường hợp dò, mất cao áp.
8. Căn chỉnh phần mềm
-Căn chỉnh các thông số cấp mực
-Căn chỉnh cấp điện áp đèn, cao áp
-Căn chỉnh chế độ từ
9. Lau chùi toàn bộ vỏ máy
10. Chạy thử máy
10.1 Kiểm tra chất lượng bản chụp
10.2 Kiểm tra và ghi bộ đếm của máy.
10.3 Ghi vào lý lịch máy các thông tin cần thiết.

Tham gia bình luận