UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho đề án sản xuất máy photocopy của công ty TNHH Sindoh Vina , Hàn Quốc.

Đề án có tổng vốn đầu tư 30 triệu USD , chuyên sản xuất các thiết bị máy văn phòng như: Máy fax , máy photo mới , máy in tia laser.

Dự định đề án sản xuất máy văn phòng sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2015 , địa điểm tại khu công nghệ Khai Quang , đô thị Vĩnh Yên , cuốn hút khoảng 500 lao động trực tiếp với lương lậu ổn định 250 – 400 USD/người/tháng , nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 triệu USD/năm.

Với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đây đã trở thành đề án máy photocopy e stuido 2051c có vốn đầu tư trực tiếp ngoại bang ( FDI ) hàng đầu được Vĩnh Phúc cấp chứng nhận đầu tư trong năm 2014.

Tham gia bình luận