Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hình định số 68/2011/QĐ-TTg về danh mục phương tiện , máy photo tiết kiệm năng lượng được trang bị , mua sắm đối với cơ quan , đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó , danh mục phương tiện , cho thuê máy photocopy toshiba tiết kiệm năng lượng được trang bị , mua sắm được tu bổ , điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và trình độ khoa học-công nghệ của đất nước.

Quyết định đã nêu rõ chi tiết 13 phương tiện , máy photo tiết kiệm năng lượng được trang bị , mua sắm vận dụng đối với cơ quan , đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gồm huỳnh quang compact , huỳnh quang ống thẳng , chấn lưu dùng cho huỳnh quang , quạt điện , máy hài hòa nhiệt độ , tủ lạnh , máy biến thế phân phối , cho thuê máy photocopy 452 công cộng , máy photo đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời , máy thu hình , màn hình máy tính , máy in và máy photocopy.

Các cơ quan , đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi mua sắm các phương tiện , cho thuê máy photocopy toshiba thuộc Danh mục trên phải mua sắm các phương tiện , máy photo được dán nhãn năng lượng loại Nhãn công nhận ( Nhãn tinh cầu năng lượng ) hoặc Nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao.

Các phương tiện , máy photo thuộc Danh mục phương tiện , cho thuê máy photocopy toshiba tiết kiệm năng lượng được trang bị , mua sắm thực hiện từ ngày 1/1/2013./.

Tham gia bình luận